Ontwikkelingen

Vastgoedbeleggingen in winkels hebben van oudsher een goed track record qua risico-rendementsverhouding. Ook het winkelfonds van Altera noteert een goede performance.

Wij zien wel belangrijke verschillen tussen diverse segmenten in de winkelmarkt:

  • Bij het vergelijkend winkelen (“comparison”) gaat het steeds meer om bestedingen in combinatie met vrije tijdsbesteding: een dagje het centrum van de stad om aankopen te doen, met een sterke nadruk op fashion.
  • Bij gemakswinkelen (“convenience”) gaat het om bestedingen die de consument nodig heeft, zoals voeding, huishoudelijk, dagelijkse verzorging en textiel.
  • Bij het doelgericht winkelen (“specialty”) gaat vooral om de ‘grote aankopen” van de consument, zoals meubels, keuken, badkamer, auto, of bestedingen op het vlak van doe het zelf en tuin.

Vergelijkend winkelen

Bij het vergelijkend winkelen zien wij in Nederland een tweedeling in de markt. Niet elk (binnenstedelijk) winkelgebied is aantrekkelijk genoeg om de consument te verleiden om daar te verblijven. Er zijn goede binnenstedelijke winkelgebieden waar de consument wil zijn voor een combinatie van activiteiten, zoals horeca, cultuur en winkelen, maar dit geldt niet voor alle binnenstedelijke winkelgebieden in Nederland. Dit geldt eveneens voor de grote, planmatig ontwikkelde winkelcentra: die kunnen aantrekkelijk zijn, maar het aantal daarvan is vrij beperkt. Ook zijn de bestedingen aldaar gevoelig voor online kanalen.

Gemakswinkelen

Bij gemakswinkelen zien wij dat deze bestedingen veel minder gevoelig zijn voor wisselingen in conjunctuur en het consumentenvertrouwen. Bovendien zijn deze bestedingen minder gevoelig voor online kanalen. Ook hebben wijkwinkelcentra een sterk sociaal-maatschappelijke functie: er zijn voor de consument meerdere redenen om wekelijks het winkelcentrum te bezoeken. Zeker nu de vergrijzing doorzet zijn convenience winkelcentra daarom goed gepositioneerd.

Doelgericht winkelen

Bij doelgericht winkelen zien wij dat de bestedingen gevoelig zijn voor wisselingen in conjunctuur en consumentenvoorkeuren. Deels zijn de bestedingen ook gevoelig voor online kanalen. Een aparte categorie zijn de outletcentra; het aantal in Nederland is vooralsnog beperkt en er is een duidelijk onderscheid in het succes daarvan.

Beleid

  • Focus op food & convenience (gemakswinkelen)
  • geografische focus op stedelijke gebieden met winkelgebieden met demografische potentie en passend in het verzorgingsgebied
  • actief locatiemanagement gericht op de tevredenheid bij huurders en consument
  • Meer beleving, comfort en gemak
  • Duurzaamheid & ESG: het centrum als sociale hart van de buurt en de wijk)

Lees ook het interview van Altera in Shopping Centre News (SCN) over onze strategie in de winkelmarkt.

Projectlinks