Verwachting

Er zijn in Nederland belangrijke ontwikkelingen die de woningmarkt interessant maken. Niet alleen als belegging, maar ook qua woon- en leefomgeving.

Er wonen steeds meer mensen in een stedelijke omgeving en er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens. Dat laatste geldt niet alleen voor jongeren maar ook voor ouderen. Ook bedrijvigheid concentreert zich meer en meer in en rondom de stad, al dan niet in thematische clusters.

De bevolking groeit nog steeds en het aantal huishoudens stijgt veel meer. De demografische ontwikkelingen leiden tot steeds sterkere stedelijke concentraties. Aan de hieruit voortvloeiende woningvraag kan niet worden voldaan door de huidige woningvoorraad; er zijn daarvoor in die gebieden te weinig woningen. Niet iedereen kan of wil een woning kopen. Daarnaast is de toegang tot gereguleerde sociale huurwoningen bedoeld voor mensen met een inkomen tot EUR 35.500 bruto per jaar.

In de steden waar de vraag zich concentreert zijn veel te weinig vrije sector huurwoningen. Als gevolg van de afgelopen crisis is de productie van nieuwe woningen sterk teruggevallen. Er wordt nu weer meer gebouwd, maar onvoldoende om aan de vraag te voldoen.

De komende jaren zal een forse behoefte zijn aan vrije sector huurwoningen, in het bijzonder aan appartementen in steden. Ook zal de vraag toenemen, vooral in de Randstedelijke provincies en de flankgebieden in Gelderland en Noord-Brabant.

En niet iedere huurder is hetzelfde: de diversiteit aan woonwensen is groot.  Daarbij past een helder doelgroepenbeleid, voortvloeiend uit de richtinggevende demografische en sociaal-economische ontwikkelingen, met per doelgroep een bijpassend woonmilieu en woonproduct.

Haarlem, Scheepmakerskwartier

Beleid

  • Focus op het middensegment (vanaf € 720 per maand) in de vrije sector huurwoningenmarkt
  • Focus op lange termijn exploitatie
  • Goede, duurzame en betaalbare woningen voor de huurder, afgestemd op de diverse doelgroepen (zoals jongeren, starters, jonge samenwonenden, gezinnen, ouderen)
  • Afgewogen huurbeleid (bij voorkeur woningen met een huur tussen € 720 en € 1.200, mede afhankelijk van grootte en locatie) met een beheerste huurprijsontwikkeling boven inflatie.
  • Focus op de Randstedelijke provincies (en de G4 regio’s daarbinnen) en de flankgebieden in Gelderland en Noord-Brabant. Eventueel daarbuiten in de grotere gemeenten met een sterke huurwoningen markt;
  • Ruimte voor het hogere segment in de vrije sector huurwoningenmark daar waar de vraag vanuit de markt dat toelaat; voornamelijk binnen de G4 regio’s;
  • Nadruk op appartementen maar ook eengezinswoningen;
  • Actief management van de portefeuille met het roll-over principe, te bereiken door acquisitie van nieuwbouw en dispositie of revitalisatie van oudere woningen.
  • Hoog niveau qua duurzaamheid & ESG: groen – gezond – heel – veilig – schoon

Links naar onze projecten

Acquisitie Rotterdam Groene Kaap op Katendrecht

De Groene Kaap is een goed voorbeeld van onze duurzame visie op wonen, winkelen en werken in de stad en in de wijk. Op Katendrecht realiseren wij 356 middensegment huurappartementen in vele varianten. Door deze variëteit kunnen veel doelgroepen hier een geschikte woning vinden. Door het mixen van koop- en huur, commerciele ruimten en horeca ontstaat hier een levendig woonmileu waar huurders kunnen genieten van rust, ruimte en een groene omgeving door de – deel openbare – daktuinen.

De bouw van dit omvangrijke project is eind 2017 gestart.