Als actief lid van European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV) ondersteunt Altera de inspanningen om de toegankelijkheid en transparantie van de branche te vergroten. In dat licht hebben vastgoedmanagers nu de gelegenheid om zichzelf te vergelijken op de belangrijkste onderwerpen. Hiervoor zijn Self Assesments ontwikkelt: de scores uit deze vragenlijsten zijn richtingwijzend voor de mate waarin wordt voldaan aan richtlijnen en best practises in de branche. Met bovengemiddelde scores zijn de uitkomsten voor Altera positief, en onderstaand als uittreksel te raadplegen.

Disclaimer