Organisatie

Altera ondertekent Stadsbouwakkoord Zoetermeer

Altera Vastgoed heeft samen met de gemeente Zoetermeer, woningcorporaties en vastgoedpartijen het Stadsbouwakkoord ondertekend. Met het Stadsbouwakkoord gaan de 13 partijen gezamenlijk werken aan de Zoetermeerse bouwopgave. Doel is gebieden integraal te ontwikkelen om zo tot een kwalitatieve verbetering te komen van de stad.

De partijen die zich gecommitteerd hebben aan het Stadsbouwakkoord hebben aangegeven zich langdurig aan Zoetermeer te willen binden. Zowel de ambitieuze woningbouwdoelstelling als de wijkvernieuwingsopgave zien zij daarbij als dé twee belangrijke uitgangspunten. De partijen onderschrijven ook het belang van integrale gebiedsontwikkeling om tot kwalitatieve verbetering van de stad te komen. Het akkoord geeft de partijen inzicht in de ambities waar ze aan bijdragen waardoor ze gerichter hun kennis, kunde en ervaringen kunnen bundelen. Naast de gemeente en Zoetermeerse woningcorporaties neemt een aantal gerenommeerde en landelijk opererende gebiedsontwikkelaars, beleggers en bouwers deel.

Wethouder Paalvast (Wonen & Energietransitie) waardeert de betrokkenheid van deze partijen bij Zoetermeer: “We staan voor een flinke uitdaging. Er is sprake van een enorme krapte op de woningmarkt, beperkte ruimte om te bouwen en van bestaande wijken die aan vernieuwing toe zijn. Daarnaast hechten Zoetermeerders veel waarde aan de groene omgeving. Dit Stadsbouwakkoord is een belangrijke mijlpaal bij het behalen van ons gezamenlijke doel: het realiseren van voldoende passende en betaalbare woonruimte en tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls geven aan de stad als geheel.”

Permanente Marktdialoog Zoetermeer

Om de samenwerking met deze partijen een vliegende start te geven wordt de Permanente Marktdialoog Zoetermeer (PMZ) opgericht. De PMZ wordt een netwerk- en kennisplatform van betrokken vastgoedprofessionals, woningcorporaties en de gemeente bij gebiedsontwikkelingen in Zoetermeer. De deelnemers komen in beginsel eens per kwartaal bijeen om een gezamenlijke, actieve en zichtbare bijdrage te leveren aan een kwalitatieve en betaalbare woningbouwontwikkeling in Zoetermeer.

Deelnemende partijen

Het Stadsbouwakkoord is ondertekend door Altera Vastgoed, AM, Amvest, BAM, Bouwinvest, De Goede Woning, Dura Vermeer, ERA Contour, Heijmans, Syntrus Achmea, Vesteda, Vidomes, Vestia en de gemeente Zoetermeer. Andere partijen kunnen zich ook aansluiten.

Delen:
Research

Altera maakt pensioen van Kees van der Meulen bekend

Organisatie

Altera Vastgoed verwelkomt Danny Gerritsen

Organisatie

Altera maakt pensioen van Arnold de Gier bekend