Woningen

Altera start herontwikkeling Robijnhof in Leiden

Vastgoedbelegger Altera is deze week gestart met de herontwikkeling van De Robijnhof te Leiden. Het huidige woon-en zorgcentrum voor ouderen in de wijk De Mors, wordt door ontwikkelaar en aannemer De Nijs gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw welke in meerdere fases zal worden gerealiseerd.

Het project betreft 119 levensloopbestendige huurwoningen (waarvan 24 sociale huurwoningen), 79 ondergrondse parkeerplaatsen en drie algemene bergingen voor scootmobiels en fietsen. Tevens wordt er een intramuraal zorgcomplex met 40 psychogeriatrische eenheden gerealiseerd. Dit complex wordt gebouwd conform de eisen van Libertas Leiden die het complex langjarig zal gaan huren.

De eerste woningen worden in de zomer van 2021 opgeleverd. De levenssloopbestendige woningen zijn bedoeld voor senioren van 65 jaar of ouder, waarbij sprake is van een (lichte) extramurale zorgvraag.

Jaap van der Bijl, CEO Altera: “De afgelopen periode is in samenwerking met de Nijs en architect LEVS het plan verder geoptimaliseerd en zijn de wensen vanuit de gemeente en de buurt hierin verwerkt. Het project past vanwege de doelgroep, de sterkte locatie en de hoge duurzaamheid uitstekend in onze woningportefeuille. De nieuwe huisvesting biedt straks de mogelijkheid aan ouderen om in een hoogwaardige en prettige omgeving, betaalbaar zelfstandig te wonen en indien nodig thuiszorg te ontvangen”.

Delen:
Woningen

Tweede gebouw The Mayor in Amstelveen opgeleverd

Woningen

Altera verwerft Bibliotheek van wooncomplex De Rede te...

Winkels

Altera en MN verkopen winkelcentrum met woningen in...