Geen categorie

Altera Vastgoed: duurzame beleggingen en goede resultaten zorgen voor verdere groei in 2019

Vastgoedbelegger Altera heeft op 8 april 2020 het jaarverslag over 2019 vastgesteld en gepubliceerd. In het verslagjaar is een aantal belangrijke mijlpalen gerealiseerd. De waarde van de gehele portefeuille is in het verslagjaar toegenomen van € 2,3 miljard naar een balanstotaal van € 2,6 miljard ultimo 2019. Deze toename is het saldo van acquisities, disposities en herwaarderingen binnen alle sectoren (woningen, winkels en bedrijfsruimten).

Jaap van der Bijl, CEO Altera: “Wij zijn ervan overtuigd dat onze beleggingsstrategie – gericht op een geïntegreerde ESG/SDG aanpak in onze beleggingsportefeuilles – een duurzaam rendement oplevert; een rendement met een positieve impact voor zowel onze beleggers, onze huurders als ook de maatschappij. Oftewel een stabiel financieel rendement en een positieve bijdrage aan duurzaam vastgoed en een gezonde, leefbare samenleving.

In 2019 hebben we ook weer verder gewerkt aan ons platform en het verbeteren van onze portefeuilles. Wij zijn een hecht team met enthousiaste collega’s die wij ook dankbaar zijn voor hun inzet en prestaties. Dat zien we ook terug in de waardering die wij krijgen van onze stakeholders.

Het jaar 2020 zal door Covid-19 een uitdagend jaar worden voor beleggers en huurders. Wij hebben in hun belang diverse maatregelen genomen om de gevolgen op te vangen.”

Versterking van het aandeelhouderschap

In 2019 is in totaal € 363 miljoen aan nieuw kapitaal aangetrokken. Daarvan was € 257 miljoen afkomstig van twaalf nieuwe aandeelhouders. Een andere belangrijke doelstelling is de versterking van de aandeelhoudersbasis voor de ‘food & convenience’ portefeuille met internationale aandeelhouders.

Bevestiging in ESG-benchmarks

Duurzaamheid & ESG maakt integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering en beleggingsstrategie. Naast de focus op de objecten (de ‘stenen’) in de vastgoedportefeuille ligt er focus op de impact op het gebied van Social en Governance.

De aanpak heeft onder andere geresulteerd in goede waardering en ratings van benchmarks, zoals:

– Winkelportefeuille: GRESB 5 sterren (1e in Nederland)

– Woningportefeuille: GRESB 5 sterren (1e in Nederland en West-Europa, 3e wereldwijd)

– Industrial portefeuille: GRESB 4 sterren (1e in Nederland en 3e in West-Europa)

– Altera: hoge rating UN PRI: A+/A voor ‘Strategy & Governance’ resp. ‘Direct Property’

– Altera: GRESB/Breeam Award meest duurzame belegger wereldwijd voor de ‘convenience’ portefeuille

 Rendementen

De in 2019 gerealiseerde rendementen over de gehele portefeuille zijn goed:

– De winkelportefeuille heeft een fondsrendement van 5,0% gerealiseerd. Bovendien werd een solide direct rendement van 5,8% en een substantiële outperformance van de MSCI-benchmark behaald.

–  De woningportefeuille heeft een fondsrendement van 12,4% gerealiseerd: voor het vijfde jaar op rij boven de 10%.

– De bedrijfsruimteportefeuille heeft een fondsrendement van 30,7% gerealiseerd, mede door herwaarderingen en de succesvolle verkoop van een groot deel van de portefeuille in 2019.

Delen:
Organisatie

Altera Vastgoed verwelkomt Danny Gerritsen

Organisatie

Altera maakt pensioen van Arnold de Gier bekend

Organisatie

Publicatie jaarverslag 2023