Organisatie

Goede resultaten 2018

Het afgelopen jaar 2018 was voor Altera een enerverend en succesvol jaar waarin goede resultaten zijn behaald en belangrijke stappen zijn gezet, zoals het aantrekken van de eerste buitenlandse beleggers voor het winkelfonds, de dispositie van een aantal winkelobjecten en de groei van de woningportefeuille.

De Assets under Management (balanstotaal in afgeronde bedragen) bedraagt ultimo 2018 ruim € 2,3 miljard, verdeeld over drie sectoren:

  • Woningen € 1.480 miljoen
  • Winkels € 690 miljoen
  • Bedrijfsruimten € 150 miljoen

Dankzij actief management en waardegroei hebben wij voor de sectoren Woningen, Winkels en Bedrijfsruimten over 2018 goede portefeuillerendementen kunnen realiseren:

  • Woningen: 15,6%
  • Winkels: 6,7%
  • Bedrijfsruimten: 10,9%

Winkels

Sinds enkele jaren richt Altera zich op het segment food & convenience. Dit betekent een sterke focus op wijkwinkelcentra met meerdere grote supermarkten, aangevuld met andere winkels die de consumenten nodig hebben voor hun dagelijkse boodschappen. Naar onze overtuiging is dat een stabiel segment binnen de winkelmarkt. Dat zien wij ook in de betere bezettingsgraad van onze portefeuille, het stabiele huurprijsniveau, de waarde van de portefeuille en de behaalde rendementen.

Cyril van de Hoogen (CFO):

“Wij hebben in 2018 op de portefeuille een solide direct rendement van 6,0% gerealiseerd (en een totaal rendement van 6,7%). Het is niet voor niets dat onze eerste buitenlandse aandeelhouders – Duitse institutionele beleggers – juist voor dit winkelfonds hebben gekozen om in te stappen”.

Woningen

In 2018 zijn 500 nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de exploitatieportefeuille, die nu 4.600 woningen telt. Ultimo 2018 zijn er 1.134 woningen in aanbouw of voorbereiding, die de komende jaren aan de exploitatie portefeuille worden toegevoegd. Altera verwacht dat de woningportefeuille in de komende jaren een omvang van € 2 miljard bereikt.

Woningen: kwaliteit en betaalbaarheid

Woningen zijn een solide lange termijn belegging. De afgelopen jaren hebben rendementen een buitengewoon niveau bereikt, vooral door waardegroei. Altera verwacht dat in de komende jaren de waardegroei gaat normaliseren maar de rendementen nog steeds op een aantrekkelijk niveau blijven.

Voor Altera blijven bij de ontwikkeling van de woningportefeuille twee aspecten centraal staan: de kwaliteit van onze woningen en de betaalbaarheid daarvan.

De betaalbaarheid van huurwoningen staat sterk in de maatschappelijke belangstelling. Via regulering wil de overheid de woningmarkt meer in balans brengen maar de echte, structurele oplossing is het vergroten van het aanbod van goede huurwoningen voor woningzoekenden. Er moet meer en sneller worden gebouwd: meer huizen die betaalbaar zijn voor de woonconsument en een goed rendement opleveren voor de institutionele belegger.

Jaap van der Bijl (CEO):

“Als institutionele belegger zijn wij ons zeer bewust van de maatschappelijke context waarin wij actief zijn. Het kapitaal van pensioenfondsen moet op een verantwoorde wijze en voor de lange termijn worden belegd”.

Altera biedt huurwoningen aan die vooral zijn bedoeld voor bewoners met een (huishoud)inkomen van € 37.000 tot € 60.000 per jaar. De woningportefeuille kent een gemiddelde huur van € 950 per maand voor een woning met een gemiddelde omvang van 85 vierkante meter. Altera biedt kwalitatief goede en duurzame huurwoningen aan die voor deze doelgroep gelet op hun inkomen betaalbaar zijn en blijven, doordat een gematigd huurbeleid wordt gehanteerd.

Duurzaamheid & ESG

Al geruime tijd staat duurzaamheid bij Altera centraal waarbij de focus ligt op het vastgoed zelf. Om de meetbaarheid van de vastgoedobjecten verder te vergroten heeft Altera in 2018 de complete winkelportefeuille voorzien van BREEAM In-Use certificering en bij de woningportefeuille wordt gebruik gemaakt van GPR certificeringen. Daarnaast heeft Altera de “Sustainable Development Goals (SDG)” van de Verenigde Naties in het beleid opgenomen en zal deze doelen integreren in de rapportages, zoals kwartaal- en jaarverslag.

Erwin Wessels (CIO):

“Bij winkels zullen wij in 2019 – naast een actief management – ook inzetten op verdere verduurzaming. Dat zullen we doen in samenwerking met de winkeliers, bijvoorbeeld door onze winkelcentra te voorzien van zonnepanelen. Wij hebben daarnaast een groene en vooral jonge woningportefeuille. Het voordeel daarvan is tweeledig: wij kunnen aan de woonconsument goede en duurzame woningen aanbieden én wij kunnen een beleggingsfonds aanbieden zonder hoge toekomstige investeringen voor duurzaamheid”.

Beleggers

Duitse beleggers investeerden eind 2018 voor 55 miljoen euro in het winkelfonds. Altera verwacht in 2019 meer toetredingen van buitenlandse beleggers voor het winkelfonds en mogelijk ook het woningfonds.

Jaap van der Bijl (CEO):

“Voor beleggers is in ieder geval belangrijk: het rendement van de portefeuille, het beperken van de risico’s, de kwaliteit van de stenen en de kostenfactor van de organisatie. Altera heeft deze essentiële zaken goed op orde. Wij zien in de komst van buitenlandse beleggers ook daarin de erkenning”. 

Acquisitie Amsterdam-Noord CZAN met 184 huurwoningen
Delen:
Research

Altera maakt pensioen van Kees van der Meulen bekend

Organisatie

Altera Vastgoed verwelkomt Danny Gerritsen

Organisatie

Altera maakt pensioen van Arnold de Gier bekend