Woningen

Grote tevredenheid woninghuurders over de kwaliteit van de Altera-woning

Altera belegt voor institutionele aandeelhouders (waaronder pensioenfondsen en verzekeraars) in Nederlandse huurwoningen. Onze visie is dat goede en duurzame woningen ook toekomstbestendige woningen zijn. De woningen van Altera creëren voor onze aandeelhouders een duurzaam rendement én een concrete positieve impact voor onze huurders en de maatschappij.

Wij zetten ons in om de kwaliteit van onze woningen te verbeteren door maatregelen te treffen die betrekking hebben op duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, welzijn en klimaat. Dat doen we bij nieuwbouw van woningen én bij onze bestaande woningen. Hierbij willen wij onze huurders betrekken. Voorbeelden zijn o.a. het plaatsen van AED’s bij alle bestaande woningcomplexen, gratis regenton op aanvraag voor bewoners, nieuwe huurders ontvangen een ‘groen en duurzaam’ pakket om duurzaam wonen te stimuleren.

Niels van Wonderen, Hoofd asset management woningen; “Het doel is om de ‘toekomstbestendigheid’ van onze woningen te vergroten en huurders een fijne en veilige plek te bieden die voldoet aan hun woonwensen. Deze resultaten tonen aan dat we hiermee goed op weg zijn. We zien altijd ruimte tot verbetering waar we ons de komende tijd op gaan richten.”

Jaarlijks wordt door de grote institutionele woninghuurders, in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Customeyes, onder de huurders een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Altera en zeven andere grote beleggers doen hieraan mee. Ruim 15.000 woninghuurders hebben meegedaan aan het onderzoek. Door de omvang van het onderzoek kan een benchmark worden opgesteld waardoor Altera niet alleen de eigen uitkomsten weet, maar zich ook kan vergelijken met andere beleggers. De uitkomsten geven ons ook inzicht en handvatten hoe wij tevredenheid van onze huurders verder kunnen verbeteren, alsook meer inzicht in woonwensen en woonvoorkeuren van huurders in het algemeen.

De uitkomsten laten zien dat de huurders van Altera – in de vergelijking met de benchmark – het meest tevreden zijn met hun woning. Onze kwaliteitseisen voor een goede woning – zoals de grootte van de buitenruimte, het uitrustingsniveau van de keuken en afwerkingsniveau van de badkamer – dragen hier een hoge mate aan bij. Ook stelt Altera hoge eisen aan de duurzaamheid van de complexen. Enerzijds omdat duurzame complexen toekomstbestendig zijn, anderzijds omdat dit bijdraagt aan de vermindering van de CO2 footprint. En met succes: huurders van Altera zijn meer tevreden over het lage energieverbruik dan het gemiddelde van de benchmark.

Delen:
Woningen

Altera Vastgoed start samenwerking met Aalberts voor...

Woningen

Verduurzaamde jaren-tachtig-woningen opgeleverd aan...

Woningen

Altera Vastgoed zet verdere verduurzaming voort in Udenh...