Organisatie

Jaarverslag 2017 gepubliceerd

Jaap van der Bijl, algemeen directeur: “2017 was een goed jaar voor ons. We hebben met elkaar hard gewerkt aan de resultaten. De portefeuille is gegroeid en er zijn uitstekende rendementen behaald. We zijn dan ook trots op de betrokkenheid en de inzet van onze mensen.“

De belangrijkste resultaten over het verslagjaar 2017 (English) zijn:

 Rendementen

Altera heeft vorig jaar een totaal beleggingsresultaat geboekt van € 218 miljoen op de gehele portefeuille (2016: € 145 miljoen). Er zijn goede rendementen behaald op woningen, winkels en bedrijfsruimten:

  • Woningen: 17,6% portefeuille rendement
  • Winkels: 6,6% portefeuille rendement
  • Bedrijfsruimten: 9,9% portefeuille rendement

Bij woningen en winkels is beter gepresteerd dan de IPD benchmark, namelijk outperformance op 1, 3 en 5-jaars basis.

Portefeuille en funding

De totale omvang van de portefeuille is de grens van € 2 miljard gepasseerd. Aan de bestaande kapitaaltoezeggingen is gedurende 2017 € 144 miljoen toegevoegd en is voor bijna € 104 miljoen aandelen uitgegeven. Ultimo 2017 heeft Altera 33 aandeelhouders.

Acquisitie

In 2017 zijn bijna 700 nieuwbouw woningen (o.a. in Amstelveen, Den Haag, Den Bosch, Rotterdam en Zeist) toegevoegd aan de gecontracteerde pijplijn. Medio 2017 is de woningportefeuille in exploitatie de grens van € 1 miljard ruim gepasseerd. De woningportefeuille telt nu circa 4.200 woningen en groeit door naar 5.000 woningen en een verwachte omvang van boven de € 1,5 miljard.

 Duurzaamheid & ESG

In 2017 heeft Altera wederom zeer goede resultaten behaald in de GRESB benchmark met hoge scores: de maximale vijf sterren voor woningen en winkels en vier sterren voor bedrijfsruimten.

Wij willen voorop blijven lopen op dit terrein en op een transparante en effectieve manier invulling geven aan verantwoord beleggen. Onlangs is een Research Manager ESG aangesteld en zijn wij lid geworden van UN PRI en DGBC. In het nieuwe strategische kader wordt consequent verder ingezet op duurzaamheid met inbegrip van de doelen van UN SDG (Sustainable Development Goals).

Organisatie

In 2017 is de management organisatie verder vernieuwd en geprofessionaliseerd. Er zijn nieuwe collega’s bij de afdelingen Portefeuillemanagement, Control en Research & Strategy. Veel aandacht is besteed aan governance en compliance. Zo is een collega benoemd als AVG functionaris gegevensbescherming en is het Nederlandse Compliance Instituut (NCI) aangesteld als externe compliance officer.

Tevens hebben wij het IT beheer uitbesteed aan een externe partij. Met ingang van 2018 is de ISAE3000 certificering vervangen door ISAE3402 waarin ook meer aandacht wordt besteed aan IT controls. Met de nieuwe applicatie Fundstar (rendementsattributie software) wordt een belangrijke stap gezet om de transparantie nog verder te vergroten. Dat geldt ook voor de nieuwe branding en de nieuwe corporate website. Daarnaast is alle relevante documentatie van de fondsen ook in het Engels beschikbaar.

Delen:
Research

Altera maakt pensioen van Kees van der Meulen bekend

Organisatie

Altera Vastgoed verwelkomt Danny Gerritsen

Organisatie

Altera maakt pensioen van Arnold de Gier bekend