Food & Convenience: het gunstige risico van supermarkten

Beleggers hebben afgelopen jaren grotere belangstelling gekregen voor convenience winkelgebieden die voorzien in de dagelijkse winkelbehoefte. Dit segment vormt een aantrekkelijk beleggingsproduct, omdat een stabiel en voorspelbaar rendement tegen een gunstig risico kan worden gegenereerd. Dit komt door de hogere aanvangsrendementen, de voorspelbare cashflows en de goede bezettingsgraden, gecombineerd met lagere conjunctuurgevoeligheid.