Altera is een hechte organisatie waarin professionaliteit en collegiale samenwerking centraal staan. Onze cultuur is gericht op transparantie, integriteit, duidelijkheid en prestaties.

Altera biedt vastgoed professionals een inspirerende werkomgeving  waarin ieder zijn expertise  verder kan ontwikkelen. Uitgangspunt is dat goede prestaties en goede samenwerking tussen collega’s hand in hand gaan, waarbij het klantbelang centraal staat. Het werk wat wij doen heeft betekenis en impact op de maatschappij: wij werken aan rendement en wat wij doen moet goed zijn voor de belegger én de huurder. Zowel in financieel als maatschappelijk opzicht.

Wij geloven in een organisatie waarin aandacht is voor elkaar en voor het ontwikkelen van de vaardigheden van collega’s; teamspelers die op een verantwoorde manier voor resultaat en kwaliteit gaan. En elkaar helpen om die resultaten te behalen.

Vacatures

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een goed en compleet pakket aan arbeidsvoorwaarden. Naar onze overtuiging passen overdreven prestatie-afhankelijke, individuele bonusregelingen niet goed bij wie wij zijn en waar wij voor staan. Wij hebben een verantwoord beloningsbeleid en bieden meer dan alleen een goed salaris.

Opleiding en ontwikkeling

Wij moedigen onze collega’s aan om hun kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Niet alleen technische kennis maar ook ‘soft skills’.

Stage en werkervaring

Elk jaar bieden wij op verschillende afdelingen de mogelijkheid om stage te lopen of werkervaring op te doen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wij ondersteunen de initiatieven van onze collega’s om zich buiten het werk in te zetten voor maatschappelijk doelen en activiteiten.

Flexibiliteit

We vinden samenwerken belangrijk. Dat werkt “face to face” prettig als iedereen op kantoor is, maar tegelijkertijd bezoeken collega’s frequent externe relaties en locaties. En soms is aanwezigheid op kantoor niet efficiënt qua bereikbaarheid. Iedereen wordt daarom in de gelegenheid gesteld om binnen kaders vanaf thuis of remote werken.

Gezond en duurzaam werken

Wij vinden het belangrijk dat er een balans is tussen het werk en het privé leven. Collega’s kunnen zich aanmelden voor een uitvoerige, extern uitgevoerde gezondsheidsonderzoek dat periodiek wordt aangeboden. We voeren daarnaast medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit. Ook is er externe ondersteuning en advies hoe tot een goede werkplek inrichting te komen.

Interesse

Wilt u meer weten over werken bij Altera? Zoek dan contact met onze HR adviseur. In de Privacy Statement voor sollicitanten meer over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan