Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is derhalve niet volledig. Er kunnen geen rechten aan deze website en/of de inhoud hiervan worden ontleend. Alter Vastgoed NV (hierna: “Altera”) is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website en/of van onjuiste of incomplete informatie op deze website.
Informatie verzonden aan Altera via e-mail, via elektronische formulieren of anderszins via de website van Altera is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.
Deze website is slechts opgesteld om de interesse van potentiële beleggers te polsen en betreft geen verkoop van aandelen of een (uitnodiging tot het doen van) een aanbod tot het kopen van aandelen in een Altera fonds.

De informatie op deze website is niet bedoeld om enige persoon aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product en/of het afnemen van enige dienst van Altera, en kan ook niet dienen als basis voor een beleggingsbeslissing en/of als beleggingsadvies. Een beslissing om te beleggen in Altera kan en mag uitsluitend worden gebaseerd op de informatie uit het Bedrijfsprofiel, statuten en overige documenten, zoals (half)jaarresultaten van het betreffende Altera fonds. Potentiële beleggers wordt geadviseerd de hiervoor genoemde documenten nauwkeurig te lezen en zo nodig onafhankelijk advies in te winnen bij een eigen juridische adviseur, fiscalist en/of een financiële adviseur.

Toezicht

Altera beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: “Wft”) en staat derhalve onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Het AFM-nummer is 1500 12 14. Het LEI-nummer is 724500 U1 GLBNBLC85D73. Het KvK-nummer is 27184452.