Historie

Wij zijn in 2000 opgericht door het samengaan van twee direct vastgoed portefeuilles van het pensioenfonds Hoogovens en de KLM pensioenfondsen.

Bij de start van Altera is gekozen voor een heldere opzet en structuur, zodat beleggers de voordelen van direct vastgoed behouden onder actief beheer van een solide en professionele organisatie.

Een van de onderscheidende kenmerken is de geïntegreerde structuur waarin zowel de vastgoedfondsen als de management organisatie zijn ondergebracht. Hierdoor ligt de focus van de management organisatie uitsluitend op de belangen van klanten. De structuur levert ook efficiency op: er is geen winstopslag en de kosten zijn laag. Mogelijke belangenconflicten worden vermeden omdat alleen via de sectorfondsen wordt belegd. De structuur onderstreept waar Altera voor staat: het dienen van de belangen van de aandeelhouders.

Sinds 2000 zijn we fors gegroeid door de komst van nieuwe (buitenlandse) aandeelhouders. In de loop van ons bestaan hebben wij naast pensioenfondsen en verzekeraars ook andere professionele beleggers, zoals vermogensfondsen, verwelkomd als aandeelhouder. Onze fondsen passen goed in het financiële raamwerk van verzekeraars (Solvency II) en pensioenfondsen (FTK) omdat wij geen structurele leverage (<10%) gebruiken.

In 2017 hebben wij de focus van onze strategie aangescherpt. Wij zijn actief in twee sectoren (wonen en dagelijks winkelen) in met name stedelijke gebieden in Nederland. Er zijn heldere criteria ten aanzien van de gewenste structuur van de portefeuilles en acquisities.

Momenteel hebben wij meer dan 60 aandeelhouders zowel Nederlandse als buitenlandse institutionele beleggers en staan open voor additionele institutionele investeerders. Onze fondsen zijn niet toegankelijk voor de particuliere markt.

Ultimo 2022 hebben wij ruim € 3,2 miljard aan assets onder beheer (verdeeld over de sectoren woningen en winkels). Wij verwachten verdere groei van onze portefeuilles in de komende jaren vanwege kapitaaltoezeggingen van aandeelhouders, toevoegingen van acquisities, zeker ook door de groeiende belangstelling voor retailvastgoed in het dagelijkse segment.

Beleggingsprofiel

Onze sectorfondsen hebben een core profiel: gericht op lage risico’s en hoge bezettingsgraad. Risico’s vanuit projectontwikkeling worden vermeden en wij maken geen gebruik van structurele leverage. Kenmerkend is onze focus op de kwaliteit van het vastgoed zelf; de woning of het retail moet voldoen aan onze hoge kwaliteit eisen zoals deze zijn vastgelegd in onze Programma’s van Eisen.

– Karakteristieken direct vastgoed
– Voordelen indirect vastgoed
– Focus op kwaliteit vastgoed
– Compliant aan best practises
– Lage kosten
– Duidelijk core profiel
– Geen leverage
– Geen projectontwikkeling
– Heldere governance
– Transparant & Meetbaar
– Maatschappelijk verantwoord
– Duurzaamheid & ESG