Integraal onderdeel beleid

Sinds 2008 is duurzaamheid integraal onderdeel van het beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan. Hierdoor voldoen onze portefeuilles nu in hoge mate aan de actuele duurzaamheidseisen. Dat is ook te zien in de scores die wij behalen in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Vanaf het begin nemen wij deel aan deze GRESB benchmark en slagen er in de score van onze fondsen telkens te optimaliseren. In 2019 hebben onze woning- en winkelportefeuille de eerste plek behaald in de jaarlijkse GRESB in de categorie niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen in Nederland.

Pragmatisch & meetbaar

Ons beleid is pragmatisch en gericht op het bereiken van meetbare resultaten (voor belegger én huurder). Wij willen een optimale toepassing van duurzaamheid bevorderende maatregelen. Daarom kiezen wij vooral voor bewezen en geaccepteerde oplossingen, materialen en technieken. Met ‘pilots’  verkennen wij regelmatig nieuwe technologie en de toepasbaarheid daarvan.

‘Energie’ is één van de speerpunten, maar er is meer

Een van de speerpunten in ons beleid is het gebruik van energie te verminderen en te verduurzamen. Zo zijn alle nieuwbouw woningen voorzien van inductie kookplaten (in plaats van gas), worden zonnepanelen geïnstalleerd en wordt in algemene ruimten led-verlichting toegepast: meer groene energie, minder energieverbruik en minder CO2 uitstoot.

Maar duurzame ontwikkeling is meer dan alleen energie en uitstoot. Andere aspecten, zoals watergebruik, fijnstof, geluid, afval, hergebruik materialen, gezondheid en ethiek, verdienen minstens evenveel aandacht. En deze manier van werken passen wij toe op ons vastgoed én onze organisatie.

Duurzaamheid in bredere context: ESG en UN SDG

‘Duurzaamheid van vastgoed’ is zich aan het verbreden: ESG en de UN SDG worden onderdeel hiervan. Daarom beschouwen wij duurzaamheid vanuit een breder perspectief.

Samenbrengen belangen belegger en huurder

Bij duurzaamheid willen wij een balans tussen de financiële kant van beleggingen en de voordelen voor de huurder. Duurzaam vastgoed heeft een betere marktpositie. Het is beter verhuurbaar en minder gevoelig voor economische en technische veroudering. Besparing van energiekosten kan ten gunste komen van huurders, waardoor zijn totale huurlasten lager zijn. Dit komt de betaalbaarheid ten goede.

Duurzaamheid transparant en meetbaar maken

Wij vinden meetbaarheid die onderlinge vergelijking mogelijk maakt belangrijk. Daarom nemen wij al sinds het begin deel aan de GRESB. Daarnaast zetten wij ons in voor het hanteren van uniforme en marktbreed geaccepteerde normen en meetmethodes op het gebied van duurzaamheid, zodat een onderlinge vergelijking tussen sectoren, assets en betrokken vastgoedpartijen mogelijk is (zie ook jaarverslag).

Altera heeft een beleidsverklaring opgesteld ten aanzien van het ISO 14001 gecertificeerde milieumanagementsysteem. Deze is per e-mail op te vragen.

Rapportages: jaarverslagen en kwartaalrapportages

In ons jaarverslag wordt sinds 2009 uitgebreid gerapporteerd over doelstellingen en concrete vorderingen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid & ESG worden steeds belangrijker. Om die reden zullen wij ook in het halfjaarverslag hierover rapporteren. Tevens zullen wij voortaan een afzonderlijk jaarrapport over duurzaamheid & ESG uitbrengen. In de kwartaalverslagen aan onze aandeelhouders wordt ook gerapporteerd over duurzaamheid & ESG.