Woningen

Succesvolle duurzaamheidschallenge Altera Vastgoed en The Green Village

Altera Vastgoed NV (verder: Altera) en The Green Village hebben op 28 mei jongstleden een duurzaamheidschallenge georganiseerd.

The Green Village is een regelluw openlucht laboratorium voor duurzame innovaties op de TU Delft Campus. Hier bouwen, onderzoeken, testen en demonstreren onderzoekers en ondernemers in nauwe samenwerking met overheden en publiek hun duurzame innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving. Er wordt gewoond, gewerkt én geleerd. Door aandacht te besteden aan technische, bedrijfseconomische, sociaal maatschappelijke en regel/beleidsmatige uitdagingen, helpt The Green Village innovatieve partijen versnellen van theorie naar praktijk.

Altera heeft uit alle innovaties er zes geselecteerd: Flowsand (AquaFlow), Bufferblock (Bufferblock BV), Spogro (Green Soil Bag B.V.), Flatmate (Sanura), ZOAK- bestrating (TileSystems) en Buffertrottoir (Waste Works). Deze zes innovaties vallen binnen de thema’s Klimaatadaptieve stad en Duurzaam bouwen & renoveren. Gericht op het gebied van hergebruik restwarmte, waterbuffering en vergroting van de biodiversiteit.

De zevenkoppige Altera jury heeft als winnaar ZOAK- bestrating van TileSystems gekozen. “Dit is een vernieuwende innovatie, die mogelijk snel in onze portefeuille kan worden geïmplementeerd en waarmee het een volgende stap kan zijn in het klimaatadaptiever en duurzamer maken van de portefeuille”, aldus de jury.

De ZOAK (Zeer Open Afval Keramiek) bestrating van Tilesystems absorbeert het regenwater, waardoor er mindert water afgevoerd hoeft te worden via traditionele afvoersystemen. In combinatie met diverse onderbouwsystemen, kan het gebufferde water in warme periodes via de bestrating verdampen, hetgeen zorgt voor verkoeling. Hiermee levert de ZOAK- bestrating een bijdrage aan het terugdringen van zowel wateroverlast als hittestress.

Altera streeft er naar om haar portefeuille blijvend te verduurzamen door de inzet van bewezen oplossingen en het blijvend zoeken naar duurzame technische innovatie die binnen de portefeuille past en toepasbaar is op bestaande- en/of nieuwbouw. Zo heeft Altera het afgelopen jaar de laatste fase afgerond om alle eengezinswoningen van zonnepanelen te voorzien en zijn er op diverse locaties iWells (batterijopslag zonne-energie) en Hydraloops (hergebruik water) als pilot geplaatst.

Delen:
Woningen

Nautisch NDSM aan het IJ in Amsterdam opgeleverd

Woningen

Altera verduurzaamt 77 woningen in Haarlem met Van Wij...

Woningen

Altera Vastgoed start samenwerking met Aalberts voor...