Vastgoed voor de lange termijn.

Altera Vastgoed biedt institutionele beleggers toegang tot Core vastgoedbeleggingen in de sectoren woningen en winkels

Over ons

Goed vastgoed, heldere belegging.

Altera Vastgoed is een zogenaamd core fonds: wij kiezen voor een zo laag mogelijk risicoprofiel. Dit wordt onder meer bereikt door de selectie van vastgoed te baseren op expliciete portefeuillestructuren in geselecteerde vastgoedmarkten, door geen gebruik te maken van externe financiering (leverage) en door projectontwikkelingsrisico’s uit te sluiten.

Onze beleggingen

Altera Vastgoed biedt institutionele beleggers toegang tot core vastgoedbeleggingen in de sectoren woningen en winkels. De portefeuilles bestaan uit kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoed met stabiele rendementsverwachtingen. Altera heeft ruim € 2,3 miljard onder beheer, maakt geen gebruik van vreemd vermogen en kent een laag kostenniveau.
Ontdek meer
17.8% 2018 bedrijfsruimten totaal rendement
13% 2019 woningen totaal rendement

Woningen

Huurwoningen in het middensegment zijn populair. Ze spelen een sleutelrol op de Nederlandse woningmarkt. Om goed te kunnen blijven functioneren is het van groot belang dat woningzoekenden toegang hebben tot betaalbare en duurzame woningen op de juiste locatie. Altera wil stevig bijdragen om daarin te voorzien.

Lees meer

Bedrijfsruimten

Onder bedrijfsruimten verstaan wij gebouwen en werkplekken waar bedrijven en mensen werken aan het bedenken en maken van producten en diensten. Veelal MKB bedrijven met een hoog kennis niveau.
Het is een interessante sector: in Nederland werken meer mensen op zo’n werkplek dan op een ‘klassiek’ kantoor.

Lees meer

Winkels

Winkels spelen een belangrijke rol in de maatschappij. Dat geldt in het bijzonder voor winkels in woonwijken. Een wijkwinkelcentrum is een plek waar men gemakkelijk de dagelijkse boodschappen doet en vervult ook een sociale rol. Een goede winkelbelegging voorziet in een duidelijke behoefte en is een verrijking voor de buurt. Daarom richt Altera zich op de juiste winkelformules, op de juiste plekken.

Lees meer
5.4% 2019 winkels totaal rendement

Het gezicht van Altera

Bekijk het team