Als hechte, professionele en wendbare organisatie kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen en kansen in de markt en hierover snel weloverwogen beslissingen nemen.

De organisatie is ingericht op de hoofdactiviteiten fund-, portefeuille- en assetmanagement en op de noodzakelijke ‘checks & balances’ binnen de organisatie en de processen. Alle relevante disciplines voor het volledig zelfstandig en onafhankelijk functioneren zijn hiervoor aanwezig. Een hoge mate van efficiency wordt bereikt door de inzet van beproefde systemen en processen.

Momenteel hebben wij 53 professionele en gemotiveerde collega’s met veel kennis en ervaring in vastgoed.

Directie

Jaap van der Bijl (CEO) | contact
Investor Relations, Juridische Zaken, HR, Secretariaat, Research & Strategie, Acquisitie

Erwin Wessels (CIO/COO) | contact
Portefeuille Management van Woningen – Winkels, ESG Project Management en Technisch Project Management

Cyril van den Hoogen (CFO) | contact
Financiën, Control, Risk Management, Administratie, Compliance en Digital Management

 

Van links naar rechts: Heino Vink, Roelie van Wijk-Russchen, Maria Molenaar, Jaap van der Bijl (CEO), Erwin Wessels (CIO), Cyril van den Hoogen (CFO)

Raad van Commissarissen

Als naamloze vennootschap (N.V.) is de juridische structuur van Altera in het Burgerlijk Wetboek verankerd. Dit geldt ook voor het toezicht via de Raad van Commissarissen die namens aandeelhouders toezicht houdt op de onderneming en de directie.

De onafhankelijk samengestelde Raad van Commissarissen speelt een rol in de besluitvorming bij grote acquisities en disposities (van meer 10% van het sectorfondsvermogen en meer dan € 25 miljoen).

De president-commissaris treedt op als voorzitter van de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden:

Maria Molenaar, president-commissaris

Heino Vink

Roelie van Wijk-Russchen

Taken uitgevoerd door Altera

De voornaamste activiteiten zijn:

  • Investor Relations;
  • Research & Strategie;
  • Portefeuille Management (sector teams);
  • Acquisitie en dispositie;
  • Juridische Zaken – Governance – Compliance;
  • Control – Risk Management;
  • Financiële administratie en IT;
  • Office Management

Codes en regelingen

Via bovenstaande links zijn de codes en regelingen te raadplegen die van kracht zijn (Engels).

Taken uitgevoerd door derden namens Altera

Property Management

Het dagelijkse beheer van de assets wordt uitgevoerd door gespecialiseerde externe vastgoedmanagers. Zo kunnen wij ons focussen op waardetoevoeging via portefeuille- en asset management. Ook wordt met de desbetreffende huurders op reguliere basis contact onderhouden, dit enerzijds voor commerciële activiteiten, anderzijds om goed in te kunnen spelen op de behoeften van deze groep.  De externe vastgoed managers worden aangestuurd door de afdeling Portefeuillemanagement.

Taxatie

Alle assets worden elk kwartaal getaxeerd door externe taxateurs. Wij maken daarbij uitsluitend gebruik van professionele gecertificeerde partijen. Assets rouleren elke drie jaar tussen de aangestelde taxateurs. Het taxatieproces wordt aangestuurd door de financiële kolom onder leiding van de CFO; er is bewust een scheiding aangebracht tussen de verschillende betrokken disciplines.

Andere externe professionele partijen voeren in samenspraak met en namens ons specifieke taken uit zoals acquisities, disposities, verhuuractiviteiten en klanttevredenheidsonderzoeken.