Investeer in woningen direct rendement

Huurwoningen in het middensegment zijn populair. Ze spelen een sleutelrol op de Nederlandse woningmarkt. Om goed te kunnen blijven functioneren is het van groot belang dat woningzoekenden toegang hebben tot betaalbare en duurzame woningen op de juiste locatie.

Altera wil stevig bijdragen om daarin te voorzien. Met als uitgangspunt niet alleen het financiële aspect, maar de overtuiging dat een goede vastgoedbelegging oog heeft voor huurder, belegger en maatschappij.

The Mayor in Amstelveen

Lees meer

Altera Vastgoed start samenwerking met Aalberts voor verduurzaming woningcomplex in Nieuw Vennep

Lees meer

Visie en beleid

Er is een aantal structurele demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, verstedelijking en de toename van één- en tweepersoonshuishoudens. Dit biedt kansen voor groei van de huurmarkt. De huidige voorraad van verouderde, niet-geliberaliseerde huurwoningen is ontoereikend om de vraag op te vangen. De komende jaren zal daarom de behoefte aan huurwoningen in de vrije sector sterk toenemen, in het bijzonder de vraag naar appartementen. Daarbij past een doelgroepenbeleid, dat rekening houdt met de demografie: woonproducten die passen bij doelgroepen en woonmilieus. De toename zal zich het sterkst voordoen in de Randstedelijke provincies en de flankgebieden in Gelderland en Noord-Brabant.

Onze projecten

De Pionier, Amsterdam

Project De Pionier is gelegen in het grootschalig te ontwikkelen gebied Haven-Stad. De Pionier betreft een mixed-use ontwikkeling bestaande uit circa 430 woningen waarvan 30% sociaal, 40% midden- en 30% vrijesectorsegment koop- en huurwoningen. Daarnaast zijn er sociale en maatschappelijke voorzieningen voorzien voor circa 15.000 m². Altera verwerft 225 huurwoningen in het project waarvan 175 in het middenhuursegment en de overige 50 in de vrijesector. Met een energielabel A+++, een BENG 2-waarde en de realisatie van onder andere groene daken, groene verticale gevels en groene binnentuinen draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Altera. Naar verwachting zal de bouw van start gaan halverwege 2025 en worden opgeleverd medio 2028.
Meer informatie over De Pionier

Nautisch NDSM (B10)

Project NDSM B.10 bestaat o.a. uit de ontwikkeling van 157 appartementen voor Altera die voldoen aan de voorwaarden voortvloeiend uit het “Actieplan Meer Middeldure Huur” van de Gemeente Amsterdam. Deze regeling heeft als doel om betaalbare huurwoningen te realiseren voor de groep huurders die geen aanspraak kan maken op een sociale huurwoning of een huishoudinkomen hebben op basis waarvan duurdere vrije sectorwoningen niet haalbaar zijn. Tevens worden er voor Altera in het project 24 vrije sector huurwoningen, 965 m² commerciële ruimte en 90 parkeerplaatsen gerealiseerd. De in totaal 181 huurwoningen variëren in grootte van 42 tot 125 m². Het project kent een lage EPC en wordt onder andere voorzien van PV panelen en een WKO- en WTW-installatie. Naar verwachting wordt het project in 2024 opgeleverd
Meer informatie over NDSM

Beneluxlaan, Utrecht

Het project aan de Beneluxlaan in Utrecht bestaat uit 200 huurappartementen voor het middeldure huursegment. Het gebouw zal bestaan uit 78 driekamer en 122 tweekamer appartementen, variërend in omvang van 53 m² tot 84 m². Daarnaast zal in het gebouw circa 600 m² commerciële ruimte, 87 parkeerplaatsen (inclusief oplaadplekken en deelauto’s) en circa 699 fietsparkeerplaatsen worden gebouwd. Het project (met een A+++ energielabel) draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Altera. Onder andere worden zonnepanelen en het EQw systeem van Vaanster geïnstalleerd. Ten behoeve van het reduceren van hittestress en wateroverlast zorgt een retentiedak met groen voor de waterbuffering en bevordering van de biodiversiteit in de stad. De start van de eerste werkzaamheden heeft plaatsgevonden in 2022.
Projectinformatie Benelux901, Utrecht

De Zaanse Helden

De Zaanse Helden voor Altera betreft in totaal 356 appartementen verdeeld over vijf gebouwen, 310 parkeerplaatsen en fietsenbergingen. De appartementen zijn 52 tot 108 m² groot, beschikken over 2- of 3-kamers en zijn allen voorzien van een ruim terras of balkon. Het project wordt voorzien van PV panelen, een WKO en WTW installatie en kent een lage EPC.
Projectinformatie De Zaanse Helden

Vragen?

Meer weten? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken van 08:30 - 17:30 uur op telefoonnummer: 020 545 20 50 of via info@alteravastgoed.nl.
Neem contact op