Organisatie

Publicatie jaarverslag 2023

Altera publiceert het Jaarverslag 2023 op haar website. Het jaarverslag is vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 april 2024.

Megatrends als stijgende rente, inflatie, schaarste en hoge energiekosten inpassen in onze strategie voor onze stakeholders was de grootste uitdaging in 2023. Wij houden vast aan onze strategie: goede, duurzame en betaalbare woningen toevoegen aan de portefeuille met daarbij de bestaande woningen verder verduurzamen en investeren in solitaire supermarkten en convenience centra.

Altera Vastgoed

Eind 2023 had Altera voor € 3,0 miljard aan vastgoedbeleggingen onder beheer, verdeeld over € 2,3 miljard aan woningen en € 0,7 miljard aan winkels. In totaal keerde Altera over 2023 € 90,0 miljoen aan dividenden uit aan haar aandeelhouders: € 56,6 miljoen voor het Woningfonds en € 33,3 miljoen voor het Winkelfonds.

Global Sector Leader voor beide fondsen

Het woningfonds is met deze status voor het vierde jaar op rij Global Sector Leader. De status van Global Sector Leader heeft het winkelfonds dit jaar voor het eerst verkregen. Het fonds is voor het tweede jaar op rij in haar categorie het meest duurzame winkelfonds van Nederland en sinds dit jaar ook van Europa.

Woningportefeuille

De portefeuille is verder gegroeid naar 6.176 woningen in exploitatie. In totaal zijn er 464 nieuwbouw woningen (in Almere, Den Bosch, Tilburg, Amstelveen, Leiden en Utrecht) aan de portefeuille toegevoegd. 225 nieuw te bouwen woningen in het middenhuursegment in Amsterdam zijn aan de pijplijn toegevoegd. Niet-strategische woningcomplexen in Valkenswaard zijn verkocht. En de verduurzaming van de jaren tachtig woningen in Sassenheim en in Udenhout is gestart. De aankomende jaren groeit de portefeuille naar ruim 7.000 woningen door de oplevering van de bestaande woningpijplijn (Utrecht, Zaandam en Amsterdam). De oplevering van deze projecten in de komende jaren vormt een waardevolle aanvulling op de duurzame en jonge woningportefeuille waarvan 70% in het middeldure huursegment valt.

De Bankier, Tilburg
De Bankier, Tilburg

 

Winkelportefeuille

De portefeuille is verder gegroeid naar bijna 90% convenience retail. Enerzijds door de aankoop van de supermarkt Amazing Oriental in Eindhoven en wijkwinkelcentrum Nieuw Sloten in Amsterdam. Anderzijds door het toevoegen van een 3e supermarkt in wijkwinkelcentrum Zwolle Zuid en het afsluiten/vernieuwen van meerdere huurovereenkomsten met nieuwe en bestaande huurders voor € 4,7 miljoen. Samen met Pennings is gewerkt aan de verduurzamingsstappen die verder bijdragen aan de doelstelling om in 2040 Paris Proof te zijn.

Jaap van der Bijl, CEO van Altera: “2023 was het jaar waarin de rentetarieven snel stegen, maar aan het eind van het jaar ook stabiliseerden. Het was een balansjaar waarbij er nieuwe kansen ontstaan in een nieuw evenwicht. We hebben het jaar kunnen afsluiten waarin onze doelstellingen zijn gerealiseerd en stappen zijn gezet om opnieuw resultaten te boeken op het gebied van financiële en sociale rendementen, ESG en data science voor 2024 en daarna.”
Convenience centre Nieuw Sloten, Amsterdam
Convenience centre Nieuw Sloten, Amsterdam
Delen:
Organisatie

Altera Vastgoed verwelkomt Danny Gerritsen

Organisatie

Altera maakt pensioen van Arnold de Gier bekend

Organisatie

2023: Balansjaar gericht op de toekomst