Hoogste rating vanuit UN Principles for Responsible Investment voor Altera Vastgoed

Vastgoedbelegger Altera Vastgoed NV (hierna: Altera) heeft wederom de hoogst mogelijke score behaald in de jaarlijkse benchmark van de UN Principles for Responsible Investment (hierna: UN PRI).

Duurzaamheid is al jaren integraal onderdeel van het beleid van Altera, zowel voor het managementplatform als voor de woning- en winkelportefeuille. Altera heeft daartoe een geïntegreerd waardecreatiemodel ontwikkeld waar duurzaamheid een integraal onderdeel van is.

Jaarlijks deelt Altera haar gegevens met UN PRI (en andere marktpartijen) voor het meten van de doelstellingen en resultaten. Het deelnemen aan deze benchmarks zorgt voor verdere transparantie naar onze stakeholders met betrekking tot ons duurzaamheidsbeleid en bijbehorende prestaties. Doordat we hierover jaarlijks rapporteren, krijgen zij op een uniforme en consistente wijze een objectief overzicht van de behaalde resultaten en de voortgang in de gestelde doelstellingen.

UN PRI fungeert daarbij als een richtingwijzer. De benchmark geeft ons een externe validatie op ESG in de organisatie en van ons beleid. De vijf sterren is door UN PRI toegekend op de voor Altera van toepassing zijnde modules ‘Real Estate’ en ‘Policy, Governance & Strategy’.

Jaap van der Bijl, CEO Altera:  “Naast de recent behaalde resultaten in de GRESB-benchmark als sector leader voor ons woning- en winkelfonds, zorgt Altera  met de resultaten vanuit UN PRI voor verdere transparantie richting onze stakeholders met betrekking tot de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid en bijbehorende prestaties. Doordat we hierover jaarlijks rapporteren, krijgen zij op een uniforme consistente wijze een objectief overzicht van onze resultaten.”

Rudy Verstappen, Manager ESG: “De behaalde score duidt aan dat we de juiste koers aan het varen zijn richting het optimaliseren van onze strategieën en uitvoering van ons ESG beleid. Uiteraard is de erkenning een stimulans om te blijven evalueren en werken aan het blijvend optimaliseren van onze strategieën voor klimaatmitigatie en klimaatadaptatie”.

Over UN PRI                                                                                                                                                                                                                                        UN PRI is een initiatief in samenwerking met UNEP Finance Initiative en UN Global Compact. Eén van de belangrijkste onderdelen van de PRI is een globaal toonaangevende, volledig onafhankelijk, benchmark voor verantwoord beleggen. Het netwerk is opgericht in 2005 en is bedoeld voor een beter begrip van de beleggingsimplicaties van ESG factoren en ondersteunt de ondertekenaars van de PRI bij het integreren van deze factoren in hun beleggingsbeslissingen en eigendomsbeslissingen. Ondertekenaars dragen bij aan de ontwikkeling van een duurzamer en transparanter financieel systeem en het continue doorontwikkelen van verantwoord beleggen.

Delen:
Nieuws

Altera and Dura Vermeer sign rental housing deal for...

Nieuws

Altera en Dura Vermeer tekenen voor huurwoningen in...

Nieuws

Municipality of Houten and Altera sign letter of intent...