Woningen

Bouw Het Prinsenkwartier in Brielle van start

Altera heeft – samen met Gebroeders Blokland, de Catharina Stichting en de gemeente Brielle – het officiële startsein gegeven voor de bouw van een hoogwaardig, volledig energieneutraal en gasloos wooncomplex inclusief zorgvoorzieningen in Brielle.

Dit wooncomplex Het Prinsenkwartier, ligt aan de M.H. Trompstraat binnen de vestingmuren van Brielle. Het Prinsenkwartier omvat 44 appartementen met elk een eigen buitenruimte, bijna 400 m2 algemene ruimte ten behoeve van diverse welzijnsfuncties en een intramuraal zorgcentrum met 28 psychogeriatrische woonunits.

Altera investeert als pensioenbelegger in dit project dat zich voor een belangrijk deel richt op pensioen-gerechtigden. Jaap van der Bijl, algemeen directeur van Altera: “Het Prinsenkwartier is een belangrijk project voor de gemeente Brielle waar een toenemende behoefte is aan zorgvastgoed voor mensen vanaf 55 jaar met een, soms nog latente, zorgbehoefte. Dit complex past daarnaast uitstekend binnen onze beleggingsstrategie die gericht is op het investeren in toekomstbestendige, kwalitatief hoogwaardige woningen in steden en stedelijke gebieden. We zijn vooral erg trots op de manier waarop wij met deze investering invulling kunnen geven aan duurzaamheid in de breedste zin van het woord: van energieneutraal en gasloos tot en met initiatieven gericht op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.”

Klimaatneutraal, gasloos en maatschappelijk duurzaam
Het Prinsenkwartier in Brielle is volledig energieneutraal (een EPC* van 0,0) met zeer lage energielasten voor de toekomstige bewoners. Ook besloot Altera al bij de start van het project in 2019, ruim voor de wettelijke verplichting, het project gasloos te realiseren door het gebruik van luchtwarmtepompen. De opwekking van de gebouwgebonden energie gebeurt met circa 1.000 zonnepanelen die geplaatst zijn op het dak van de appartementen. Om bij te dragen aan minder eenzaamheid onder ouderen is Het Prinsenkwartier zo ontwikkeld dat de bewoners elkaar op een natuurlijke manier ontmoeten en diverse mogelijkheden hebben om elkaar op te zoeken. Zo is er een grand café voorzien in de algemene ruimte en biedt de welzijnsruimte mogelijkheden voor projecten op het gebied van dagbesteding. De ontsluiting door middel van een royale daglicht-corridor tussen de bouwdelen creëert een natuurlijke manier van onderlinge ontmoetingen.

Het Prinsenkwartier
Het Prinsenkwartier in Brielle omvat 44 appartementen voor mensen van 55 jaar of ouder en hebben een omvang variërend van circa 65 m2 tot ruim 100 m2. Elk appartement heeft een eigen buitenruimte met een omvang variërend van 6 m2 tot 20 m2. Naast een algemene ruimte van circa 400 m2 omvat het complex 28 psychogeriatrische eenheden binnen een intramuraal zorgcentrum. Op het eigen terrein worden 41 parkeerplaatsen gerealiseerd aangevuld met 72 openbare gratis parkeerplaatsen die door de gemeente worden gerealiseerd rondom het complex.

Delen:
Woningen

Nautisch NDSM aan het IJ in Amsterdam opgeleverd

Woningen

Altera verduurzaamt 77 woningen in Haarlem met Van Wij...

Woningen

Altera Vastgoed start samenwerking met Aalberts voor...