Organisatie

Covid-19: Altera ondersteunt haar woning- en winkelhuurders

Het kabinet heeft de afgelopen periode de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, verder aangescherpt. Deze maatregelen hebben een grote impact op een deel van onze huurders. Voor woning- en winkelhuurders die hierdoor worden getroffen zullen wij – zolang deze maatregelen van kracht zijn – maatwerkoplossingen bieden.

Woning huurders

Door de Covid-19 maatregelen kunnen huurders, als gevolg van terugval van inkomen, in een situatie komen waarin het betalen van de huur een probleem kan zijn. Voor deze huurders, met name flexwerkers, zzp’ers en zelfstandige ondernemers, werkt Altera samen met haar externe beheerders aan maatwerkoplossingen. Dit betekent onder andere dat Altera:

  • bij acute huurbetalingsproblemen met de huurder een maatwerkoplossing bespreekt en afspreekt;
  • geen incassokosten in rekening brengt voor huurders die door Covid-19 in de problemen zijn gekomen;
  • huisuitzettingen voorlopig uitstelt (met uitzondering van extreme overlast of criminele activiteiten);
  • procedures tot huisuitzetting die voor 12 maart 2020 zijn gestart per situatie beoordeelt.

Retail huurders

Meerdere belangenorganisaties, waaronder Detailhandel Nederland en Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN), hebben een oproep gedaan aan alle retailers en eigenaren van winkelvastgoed in Nederland. Altera volgt de aanbevelingen wat onder andere betekent dat Altera:

  • de in het huurcontract opgenomen exploitatieverplichting tot nader bericht niet zal handhaven;
  • de kwartaalhuren die vanaf 1 april 2020 ingaan, tijdelijk aanpast naar maandhuren;
  • geen boete of rente in rekening brengt over uitgestelde betalingen van huren indien daarover met de huurder afspraken zijn gemaakt;
  • voor de goede orde: winkels die geen substantiële omzetdaling hebben (substantieel is >25%) zijn hiervan uitgezonderd.

Voor meer informatie over de oproep https://www.ivbn.nl/actueel-artikel-detail/oproep-aan-alle-huurders-en-verhuurders-van-winkelruimte-in-nederland

Kantoor Altera

Door de aangescherpte overheidsmaatregelen blijft Altera, conform haar business continuity plan, de dienstverlening tot 1 juni 2020 buiten kantoor voortzetten: onze medewerkers werken vanuit huis. Het welzijn van onze medewerkers en onze klanten blijft onze prioriteit.

We blijven de adviezen en maatregelen van de overheid nauwgezet volgen en waar nodig zullen we aanpassingen in onze dienstverlening doorvoeren. U kunt ons bereiken via onze bekende mobiele nummers en e-mailadressen of centraal via +31 20 545 20 50 of info@alteravastgoed.nl.

Delen:
Research

Altera maakt pensioen van Kees van der Meulen bekend

Organisatie

Altera Vastgoed verwelkomt Danny Gerritsen

Organisatie

Altera maakt pensioen van Arnold de Gier bekend