Organisatie

Publicatie Jaarverslag 2020 Altera Vastgoed

Het jaarverslag is tijdens de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders van 7 april jongstleden vastgesteld. Terugkijkend op 2020 en het eerste kwartaal van 2021 is het geen verrassing dat COVID-19 grote impact heeft op de samenleving en ook op de Nederlandse woning- en winkelmarkt. Desondanks zijn er goede resultaten behaald op de vastgoedportefeuilles.

Altera Vastgoed

Ultimo 2020 had Altera € 2,5 miljard aan vastgoedbeleggingen (woningen € 1,9 miljard en winkels € 0,6 miljard). In totaal heeft Altera over 2020 € 76,3 miljoen aan dividend aan haar aandeelhouders uitbetaald (€ 41,6 miljoen voor woningen en € 34,7 miljoen voor winkels).

Het aandeelhoudersbestand is verder verbreed door nieuw institutioneel kapitaal uit Nederland, Zwitserland en Duitsland aan te trekken. In 2020 is in totaal € 247 miljoen aan kapitaal gecommitteerd aan het Altera woningfonds resp. het Altera winkelfonds en inclusief het 1e kwartaal van 2021 is € 307 miljoen kapitaal gecommitteerd.

Vanuit haar asset management activiteiten heeft Altera diverse acquisities en disposities gerealiseerd , en – mede als gevolg van COVID-19 – veel activiteiten uitgevoerd voor de verhuur van bestaande en nieuwe objecten.

Duurzaamheid & ESG

De strategie van Altera is gericht op het creëren van duaal rendement: goede financiële en goede ESG-rendementen, gericht op duurzame gebouwen, maar ook het creëren van waarde voor alle stakeholders (beleggers, huurders en maatschappij).

Het Altera woningfonds heeft wederom de “5-sterren” GRESB rating behaald en is GRESB Real Estate Global Sector Leader 2020 geworden in de categorie niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen alsmede de eerste plaats in Nederland en Europa.

Het Altera winkelfonds behaalde wederom de GRESB rating van “5-sterren” en behaalde hiermee de tweede plaats in Nederland.

Woningen

In 2020 zijn 198 woningen (in Amersfoort en Brielle) volledig verhuurd opgeleverd en in het 1e kwartaal 2021 zijn hier de woningen in Uithoorn (30 MGW) en Rotterdam (356 EGW) bij gekomen. Met de acquisitie van 431 woningen ( in 2020 o.a. in Utrecht, Leiden, Amsterdam, Almere, Zaandam en Den Bosch), zal de portefeuille met ruim 1.400 woningen verder groeien. In de komende jaren zullen deze projecten worden opgeleverd en een waardevolle toevoeging zijn aan de duurzame en jonge woningportefeuille.

 

De Groene Kaap te Rotterdam
De Groene Kaap te Rotterdam

Winkels

In 2020 zijn diverse niet-strategische objecten verkocht, onder andere solitaire winkelunits in Deventer, Emmeloord en Rotterdam en de winkelcentra in Oosterhout en Alphen aan den Rijn. Na eerdere aankopen in 2019 van wijkwinkelcentra in Amstelveen en in Uithoorn is in 2020 nog een supermarkt in Zwijndrecht aan de portefeuille toegevoegd. Daardoor kon de portefeuille meer in het marktsegment Food & Convenience worden gepositioneerd. Ultimo 2020 bestond de portefeuille voor 74% uit convenience; een marktsegment met een stabiele omzet en huurstroom.

Met alle huurders is de impact van COVID-19 op hun bedrijfsvoering intensief besproken. Er zijn met  diverse huurders maatwerkafspraken gemaakt voor hun huurverplichtingen.

Supermarkt te Zwijndrecht
Supermarkt te Zwijndrecht

Jaap van der Bijl, CEO Altera: “Wij zijn trots dat wij duurzame resultaten hebben kunnen realiseren. Onze jonge en duurzame woningportefeuille is gericht op een gestage groei inspelend op de vraag vanuit doelgroepen en urbanisatie. Onze Food & Convenience strategie past goed bij institutionele beleggers; aantrekkelijk aanvangsrendement, de lage volatiliteit, een stabiel direct rendement en een maatschappelijke bijdrage door de sociale cohesie in onze centra. Met het vertrouwen en het extra kapitaal van onze aandeelhouders kunnen we dit verder realiseren.”

Delen:
Research

Altera maakt pensioen van Kees van der Meulen bekend

Organisatie

Altera Vastgoed verwelkomt Danny Gerritsen

Organisatie

Altera maakt pensioen van Arnold de Gier bekend